Wij bieden in onze praktijk verschillende soorten behandelingen aan. Onze specialiteiten bevinden zich in onderstaande domeinen:

Orthopedie


Als actief sporter zag ik, binnen het team, vaak gekwetsten die al dan niet dienden geopereerd te worden.                                                       Vandaar mijn  logische keuze voor studies kinesitherapie, met daarin een specialisatie orthopedische- en sportletsels. Het was altijd iets wat mij van jongs af aan heeft geboeid. De collega's uit onze praktijk wonen trouwens, net als ik,  regelmatig operaties bij, teneinde de laatste evoluties op dit vlak op te volgen. Je kunt immers onmogelijk een letsel correct revalideren, als je niet juist weet wat de chirurg doet of heeft gedaan.                            

Het merendeel van de postoperatieve letsels in onze praktijk zijn operaties thv. schouder en knie, enkel- en voetletsels.

Onze praktijk heeft zich dus hierin voornamelijk. gespecialiseerd met een grote expertise als leidraad.

Manuele therapie

Manuele therapie is een behandelingsvorm die het functioneren wil optimaliseren. Dit doet de manueel therapeut via mobilisaties en manipulaties. Meestal gebeurt dit ter hoogte van de nek of de lage rug, maar ook voor de extremiteiten is deze therapie zinvol omdat men via glides spier- of capsulaire spanningen zal opheffen. Aldus krijgen we een verbetering van de lichaamshouding en van multipele bewegingen uit het dagelijks leven. Naast het geven van therapie krijgen de patienten ook info en advies met betrekking tot een goed ergonomisch bewegen.

Sportletsels en -revalidatie


Waarom revalidatietraining ?

Omdat het belangrijk is na een blessure de training progressief op te bouwen, en dit liefst onder deskundige leiding. Als voorbeeld haal ik het gegeven van tendinitis aan. De therapie bij tendinitis op zich is niet belangrijk, want ongeacht het type therapie ( rust -medicatie - kine - fysio….), zullen ze toch genezen. Wanneer je echter niet voldoende progressief opbouwt, riskeer je een recidief. Dit is dus ook een doel van de revalidatietraining, namelijk recidief vermijden. Laatste doel uiteindelijk is het compensatoir motorisch gedrag (anders bewegen na kwetsuur of operatie ) dat zou kunnen ontstaan, te herkennen en te corrigeren.

Hoe gaat de revalidatietrainer te werk?

Hij zal na grondige anamnese en analyse ( FMS-testing ) komen tot het opstellen van een trainingsprogramma waarbij in eerste instantie de basiseigenschappen gaan getraind worden, en we nadien meer en meer het functionele gaan betrekken in de revalidatie.

Wanneer is de revalidatie uiteindelijk gedaan?

De revalidatie dient gedurende 6 tot 12 weken verder gezet te worden eens de speler de groepstraining heeft hernomen. Dit kan voor spelers op een lager niveau via een thuisprogramma. De revalidatie wordt dus 3 maand na datum afgesloten, maar de speler dient te begrijpen dat, teneinde recidief te vermijden, hij voor zichzelf steeds een onderhoudsprogramma dient te onderhouden : Strong muscles with good endurance tolerate stress better.

Cardiotraining


Binnen onze praktijk is het voornamelijk Olivier die verantwoordelijk is voor de opvang van de cardiopatiënten.
De Cardio-training kan je opsplitsen in twee parameters :

- werken met hartpatiënten na infarct of na hartchirurgie
- werken met sporters om hun fysieke conditie te optimaliseren

Beide komen bij ons aan bod. Dienaangaande worden er programma's opgesteld en wordt er aan de sporters de mogelijkheid geboden om eventueel hun conditie " on the field " bij te schaven.
In onze praktijk wordt er tijdens de training, naar cardio patiënten toe, gewerkt met meting van saturatie en bloeddruk.

Een AED-toestel (Philipps Heartstart HS1) is aanwezig in de praktijk. 

Medische therapietraining

MTT is een evidence based oefentherapie waarbij de kinesitherapeut via gerichte oefeningen de mobiliteit en de belastbaarheid van spieren en gewrichten optimaliseert of herstelt. Hierbij werkt de therapeut via specifieke oefeningen, met de juiste dosage en het aantal herhalingen. De weerstand of de intensiteit stijgt progressief waardoor de belastbaarheid toeneemt. Bedoeling is om te komen tot een beter evenwicht tussen belasting en belastbaarheid.

Lymfedrainage


Manuele lymfedrainage (Methode Leduc) is een gespecialiseerde massage techniek die de contractie van de lymfevaten stimuleert en het lymfevocht verplaatst om een vermindering van het oedeem te bekomen. Hierbij wordt er gewerkt met rustige huidverschuivingen waardoor de stroming van de lymfe door de lymfevaten bevorderd wordt.

Toepasbaarheid Manuele Lymfedrainage:

* Lymfoedeem bovenste en/of onderste ledematen
(bvb: borstamputatie, okselklieruitruiming,…)
* Verstuikingen
* Bloeduitstortingen
* Spierpijnen en spierletsels


CPM ( Continous passive motion - Kinetec)

Kinetec-toestellen zorgen voor een continue gecontroleerde passieve beweging van een gewricht. Dit is het het meest courant na trauma's, breuken of orthopedische chirurgie. De voornaamste eigenschappen van deze therapie zijn:  voorkomen dat het gewricht opstijft (frozen) en zorgen voor het opnieuw activeren van de biologische processen teneinde een snellere revalidatie mogelijk te maken. In onze praktijk hebben we een toestel voor de knie en voor de enkel die desgevallend kunnen uitgeleend of verhuurd worden. 

Rug- en nekschool

Binnen onze praktijk hebben enkele therapeuten zich toegelegd op de behandeling van rug- en nekletsels. In het kader daarvan kan er een opvolging gebeuren via het specifieke kader van de rug- en nekschool.

Shockwave-therapie

Schockwave is momenteel het paradepaardje binnnen de fysiotherapie. Schockwave heeft ongeveer hetzelfde effect dan de vroegere dwarse fricties van Cyriax, alleen zoveel keer meer. De shockwaves activeren immers het genezingsproces, vanuit de zelfhelende eigenschappen van ons lichaam.

Ze hebben een mechanisch effect door het afbreken van calcificaties en sclerosering, daarnaast werken ze in op pijn en zorgen ze ook voor het weefselherstel door toename van neovascularisatie en groeihormoon.

McConnell-therapie + Kinesio-taping

Deze therapie, ontwikkelt door Jenny Mc-Connell, werkt vooral naar het in lijn brengen van het gewricht. Ze wordt zowel gebruikt bij patello-femorale klachten als bij de schouder. Aan de basis ga je eerst via een tape zorgen voor het in lijn brengen van het gewricht (alignement), waarna je achteraf via gerichte oefentherapie deze situatie van alignement probeert te bestendigen.

Ter hoogte van de knie gaat het voornamelijjk om training  van de vastus medialus obliquus en dit zowel in kracht als in coördinatie.  

Ter hoogte van de schouder zullen we vooral werken op de onderste bundels van de Musc Trapezius (Low Traps) 

Kinesio-taping is vandaag hot in de sportwereld. Via een juist aangelegde (gekleurde) tape ga je de doorbloeding optimaliseren en de afvoer van toxines verbeteren.Screening + opmaak van oefenprogramma's

Op aanvraag kunnen we voor de patiënt een volledige screening ontwikkelen om te kijken waar zijn tekorten of werkpunten zijn. Hiertoe gebruiken we meestal de principes uit de FMS (Functional Movement Screen) en van daaruit kunnen we eventueel een gericht oefenprogramma opmaken. 

Isokinetische training (EN-Knee)

De isokinetische training gebeurt bij ons aan de hand van een En-Knee toestel. Het beperkt zich dus tot het trainen en meten van de spierkracht thv. de knie (Harmstrings en Q-ceps). In deze training blijft de snelheid van uitvoering en de weerstand gelijk over de gehele bewegingsbaan. Indien je nog meer kracht probeert te zetten komt die kracht terug als extra weerstand, maar aan dezelfde snelheid.

Voordelen van isokinetische training :

1. Je kan maximale kracht trainen over de volledige bewegingsbaan.
2. Je kan " a la carte" de snelheid en hoek instellen die je wenst of nodig hebt
3. Tijdens de oefening train je aan 100 % ( hetgeen je ook voelt) maar de pijn en 'doms' achteraf in spieren en gewrichten is minimaal.

Nadeel : Je kan perfect je spieren optrainen maar daarnaast heb je nog een ' on the field ' blokje nodig om alles te functionaliseren.

Fysio- en elektrotherapie

Binnen onze praktijk is quasi alles voorhanden wat er vandaag op de markt is qua fysio-therapie en electrotherapie.

Fitlight

Sinds kort werken we in onze revalidatie met fitlight. Het is een innovatief draadloos trainingssysteem dat kan aangepast en geconfigureerd worden voor alle sporten, zodat je gericht kunt trainen op oog-handcoördinatie, behendigheid, snelheid, kracht, concentratie en reactievermogen. 

Een idee hiervan kan je krijgen via : https://www.youtube.com/watch?v=IIhulrB-_fE